כמידי שנה התקיים במועצה האזורית לב השרון טקס חלוקת מלגות לסטודנטים תושבי המועצה. המועצה שמה לה למטרה לתמוך כל שנה בסטודנטים, בהתאם לקריטריונים שקבעה ועדה מיוחדת לנושא.

המועצה האזורית לב השרון רואה בסטודנטים דור המשך חשוב ומשמעותי לפיתוחה ומינופה של המועצה.

 

השאיפה היא כי הסטודנטים יתרמו מכישוריהם ויכולותיהם הן למושבים והן למועצה. המועצה רואה במלגה בבחינת חיזוק הקשר לתושבים וחיזוק תחושת השייכות של הדור הצעיר למקום.

בטקס השתתפו ראש המועצה, סגנו, מנכ"לית המועצה, מנהלת המחלקה לשירותי רווחה וקהילה, רכזת היחידה להתנדבות, נציג ציבור וכמובן הסטודנטים.

 

הסטודנטים הודו מקרב לב למועצה על תרומתה זו. אין סמלי מחג האורים להעניק לסטודנטים מלגה אשר תסייע להאיר דרכם וליבם.

 

תמונה מטקס חלוקת המלגות