חברי מליאת המועצה האזורית לב השרון אישרו את מסגרת תקציב המועצה לשנת 2016 בסך כ- 195 מיליון ₪. זה התקציב הגדול בתולדות לב השרון. הדיון בו אושר התקציב היווה המשך לדיונים קודמים שנערכו בועדת הכספים ובהנהלת המועצה ובמספר ישיבות מליאה נוספות.

 

חברי המליאה דנו בכובד ראש בסעיפי התקציב השונים, הציעו הצעות לייעול ושיפור במטרה להוביל מדיניות ולהבטיח את המשך העשייה הברוכה למען תושבי לב השרון.

 

כמו בכל תקציב, גם בתקציב זה וכחלק ממדיניות המועצה, נתח גדול מהתקציב מופנה למערכת החינוך על כל גווניה, במטרה להמשיך ולתת את השירותים הרבים והאיכותיים שמציעה המועצה לילדים במעונות היום ובגני הילדים, לתלמידי בתי הספר היסודיים והעל יסודיים ולחניכים במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי.

 

עמיר ריטוב:" מועצה אזורית לב השרון היא מועצה איתנה. תקציב 2016 נבנה מתוך מגמה להמשיך ולאפשר את התנהלותה השוטפת והתקינה של המועצה ולתת ככל אפשר מענה לצרכים הרבים בהתחשב ביכולתה הכספית של הרשות. הנהלת המועצה ועובדיה ימשיכו להעניק את השירות האיכותי בכל התחומים לתושבי המועצה ואף יפעלו לשיפורו. שנת 2015 הוכרזה במועצה כשנה המוניציפאלית בה הוקצה תקציב מיוחד לטובת שיפור השירות לתושב ומתן מענה לצרכי הוועדים המקומיים שהם חלק בלתי נפרד מהמועצה. המליאה ראתה חשיבות רבה בחיזוק מגמה זו גם בתקציב 2016 ופעלה להקצאת  משאבים ותקציבים לתחום חשוב זה שהתושב עומד במרכזו".

 

התקציב אושר ובתום הישיבה הודה ראש המועצה לגזבר המועצה על הכנת התקציב ולחברי המליאה  על הבעת האמון ותמיכתם באישור התקציב.