ליאל שרף - מלך הקוראים של הספריה לשנת 2015 
ליאל ממושב משמרת, תלמיד כיתה ד׳ בבי"ס בין ההדרים הגיע עם הוריו ללשכת ראש המועצה עמיר ריטוב להענקת התעודה וקבלת שי

 

ליאל שרף בטקס הענקת התעודה וקבלת שי