ליאל שרף - מלך הקוראים של הספריה לשנת 2015 
ליאל ממושב משמרת, תלמיד כיתה ד׳ בבי"ס בין ההדרים הגיע עם הוריו ללשכת ראש המועצה עמיר ריטוב להענקת התעודה וקבלת שי

 

[pic_813]