חברי ההנהגה הירוקה בבי"ס לב הפרדס במועצה האזורית לב השרון פועלים למען סביבה ירוקה וקידום נושא המיחזור בביה"ס, וחושבים כל השנה על דרכים נוספות להתנהגויות ירוקות בקרב תלמידי ביה"ס.
בהנהגה הירוקה הוחלט לסיים את שנת 2015 בדרך ירוקה במיוחד. חברי ההנהגה הירוקה הפעילו את ילדי ביה"ס בפעילות העוסקת במיחזור ובשימוש חוזר.
הילדים הכינו משחקים מחומרים ממוחזרים ושיחקו עם ילדי ביה"ס במהלך ההפסקה. ההפסקה הפעילה בנושא מיחזור היתה גם מלמדת וגם מהנה.