הסקר נערך במהלך חודש ינואר וכלל סדרת שאלות בנוגע לתפקוד המועצה ופעילות המחלקות בתחומים השונים .

ראש המועצה עמיר ריטוב "תודה לכל התושבים שפינו מזמנם וענו לשאלות הסקר. תוצאות הסקר מעודדות מאוד ומעידות על חיזוק הזהות האזורית והשייכות לישובי המועצה. אני רואה בסקר כלי עבודה חשוב ומנוף לשיפור"

עם סיומה של 2015, ערך מכון המחקר "אלקסיר", בניהולה של ד"ר דורית בן ברוך. סקר דעת קהל בקרב תושבי המועצה, במגמה לבחון את שביעות הרצון של התושבים מהמגורים בישובי המועצה ומשירותי מחלקות המועצה השונות.

הסקר נערך באמצעות סקר טלפוני עם ראיון מובנה בקרב מדגם הסתברותי ואקראי של 517 משיבים המהווה מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת במועצה.  

מתוך הסקר עולה שביעות רצון גבוהה ממערכת החינוך במועצה ומתפקוד בתי הספר. ישנה שביעות רצון גבוהה מהאווירה חברתית קהילתית בישובי המועצה ורוב משתתפי הסקר ימליצו על מגורים בישובי המועצה. התחומים המרכזיים בהם נדרש שיפור: תחום התשתיות כגון כבישים ותחום הבטחון האישי של התושבים. עמיר ריטוב, ראש המועצה: "הסקר מאפשר לנו להציב סוג של מראה ולהבין כיצד הדברים נראים בעיניי התושבים. אני מודה לכל מי שנטלו חלק בסקר. תוצאותיו נלמדות כעת ובהמשך תוצג לציבור תוכנית עבודה לגבי הנושאים המרכזיים שעלו. "