כבוד יום המעשים הטובים, הנהגת תלמידי לב הפרדס ונציגי תלמידים מכיתות ד' - ו', בהובלת הרכזת החברתית חבי קצלסקי, התגייסו לאיסוף ספרים, ממתקים ותחפושות יד שניה מכלל תלמידי בית הספר עבור פנימייה לילדים בסיכון. הורי ותלמידי בית הספר תרמו מכל הלב ובנדיבות רבה.

ביום המעשים הטובים תלמידי החטיבה הצעירה עד כיתות ג' הכינו כרטיסי ברכה לפורים וכרטיסי מחמאה האחד לשני, שכבת ד' מינה ועטפה את הספרים, שכבת ה' מיינו את התחפושות, כתבו על גבי פתקים את המידה ואת שם התחפושת ותלמידי כיתות ו' ארזו את משלוחי המנות.
לכל משלוח הוצמד כרטיס ברכה אשר נכתב על ידי תלמידים משכבת החטיבה הצעירה עד ג'.

 

יום המעשים הטובים