התלמידים החלו את הצעדה ממושב שער אפרים, דרך השטחים החקלאיים של המושב וב"דרך הלב" לכיוון ניצני עוז.

במהלך הצעדה התלמידים עברו הדרכות בנושאים שונים כגון: משחקי היכרות, איכות סביבה וקיימות, כתב סתרים ועוד. ההדרכות הודרכו על ידי "מתמחי ארץ ישראל" מחט"ב קרית חינוך "דרור".

הצעדה הסתיימה בניצני עוז ולתלמידים ולמלוויהם חיכתה הפעלה המונית ספורטיבית.

 

 

בטקס הסיום בירך ראש המועצה – עמיר ריטוב, וכל בית ספר קיבל מגן על השתתפותו בצעדה: "בחירתנו במסלול היום, היא ביטוי להצהרתנו בחזון החינוכי להעמקת הרגשת השייכות של התלמידים לשורשים, למורשת ולהיסטוריה היהודית, פיתוח הזהות האזורית וקידום החינוך לאהבת הארץ, לצד הצהרתנו לקידום המעורבות החברתית על ידי חינוך  להתנדבות וחינוך למנהיגות הבאה לידי ביטוי בשילובם של חניכי ומדריכי תנועות הנוער ומתמחי ארץ ישראל מקריית חינוך דרור בהובלת הצעדה".

 

 

כאן המקום להודות לכל העוסקים במלאכה: מחלקת החינוך והיחידה לספורט, מחלקת נוער וחינוך משלים, מחלקת איכות חיים וסביבה, מחלקת תחבורה, קב"ט המועצה ולמפקדי ומתמידי חבל לב השרון. תודה רבה למושב שער אפרים ולמושב ניצני עוז על האירוח.

 

תמונה מתוך צעדת לב השרון ה-9

תמונה מתוך צעדת לב השרון ה-9

תמונה מתוך צעדת לב השרון ה-9