הרשמה למלגת פרח


סטודנטים יקרים

ההרשמה למלגת פרח בשיתוף מפעל הפיס והמועצה לשנת הפעילות תשפ"ב נפתחה היום - 09/09/21 .כל הפרטים וההרשמה באתר פרח .

שנה טובה לכולם