The Butterfly Button

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

תודה

תודה 

לתושבי לב השרון, לבעלי העסקים, למתנדבים ולכל התורמים למרכז הלוגיסטי שלנו

תודה מקרב לב על שבועיים מדהימים של נתינה.

עשרות חבילות עברו לחיילים, לכוחות הביטחון ולמשפחות מהצפון ומהדרום.

אנו מודים למתנדבים הרבים וממשיכים בעשייה גם בשבוע הבא וככל שנידרש.

מתפללים לשבת שקטה.

שבת שלום.