The Butterfly Button

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

המחלקה לשירותי רווחה וקהילה פותחת קבוצת תמיכה שתאפשר מרחב בטוח לשיתוף.

מקום בו אפשר להיות יחד עם אלו שחווים חוויות דומות

נקבל כלים, נשתף ונתמוך זה בזו.

מנחת הקבוצה: אתי גרינברג, עובדת סוציאלית.

המפגש יתקיים בימיי שלישי אחת לשבוע, סה”כ 6 מפגשים.

הקבוצה תפתח במהלך חודש דצמבר.

פרטים מדויקים ימסרו לנרשמות.

הרשמה

קבוצת תמיכה עבור בנותבני זוג לחייליםות במילואים ובסדיר