Background Image
Next Page  17 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 17 / 40 Previous Page
Page Background

"

פרחי ספורט

"

בלב השרון

במסגרת התוכנית הלאומית במשרד התרבות והספורט

,

אנו מציעים לתלמידי כיתות ה

' ו-'

חוגי ספורט

בעלות של

150

לחודש בלבד

,

פעמיים בשבוע

קבוצת כדורגל בנות

קבוצות ג

'

ודו בנים ובנות

החוגים מיועדים לכל תלמיד

/

ה

לא נדרש ניסיון קודם

!

לתשומת ליבכם

!

החוגים יופעלו ע

"

י מדריכים מוסמכים

ליווי מקצועי של היחידה לספורט במועצה

מותנה במספר נרשמים

אירועי ספורט במהלך

השנה

פרטים נוספים ביחידה לספורט טל

' :

09-7960207

17