במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

חברה כלכלית

חברי הועדה
עמיר ריטוב- יו"ר
יצחק יצחק- מ"מ
רונן חיון
אילן בר
רותם עמוס
יוסי דיין
גדעון כהן
אורית קפלן
עו"ד איריס ענבי

חברה כלכלית

פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 70 29/06/2015
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 69 01/12/2014
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 68 25/05/2014
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 67 24/06/2013
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 66 27/12/2012
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 65   29/08/2012
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 64   25/12/2011