במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

קשרי חוץ

חברי הוועדה
עמיר ריטוב
גבי צפתי
אלי גרציאני
רוני פלומין
מרב אולייניק
שרה סנאס
עליזה מזור
מירי דקל
רוני פרידמן
אורית ברגר
רותם עמוס
לירון גלאם
 
פרוטוקול 04/01/2017
פרוטוקול 02/06/2016
פרוטוקול  17/12/2015
פרוטוקול 01/09/2014