במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

ממונה על חוק חופש המידע 

 

אשת קשר בנושא חוק חופש המידע
מנכ"ל המועצה פנינה אמויאל-משה 7960232           050-9026998 info@lev-hasharon.com