במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

צווי מיסים 

צווי מיסים
רשימת צווי המיסים 
צו מיסים לשנת 2019
צו מיסים 2019- לאישור השרים
צו מיסים 2019- טיוטה למליאה
תיקון צו מיסים 2018 - פסק דין בית משפט
צו מיסים לשנת 2018
צו מיסים לשנת 2017
מדיניות חיוב בארנונה מועצה אזורית לב השרון
צווי מיסים לשנת 2016
תוספת לדברי הסבר לבקשת המועצה האזורית לב השרון להעלאה/הפחתה ולשינוי סיווגים בצו המיסים לשנת 2016 
מדיניות חיוב צווי ארנונה
צווי מיסים לשנת 2015
צווי מיסים לשנת 2014
צווי מיסים לשנת 2013
צווי מיסים לשנת 2012
צווי מיסים לשנת 2011
צווי מיסים לשנת 2010
צווי מיסים לשנת 2009