במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

הנדסה 

מחלקת הנדסה היא הזרוע המקצועית המתכננת, המבצעת, המתאמת והמפקחת של הפעילות ההנדסית הציבורית, בתחום בינוי ותשתיות, בתחומי המועצה.

המחלקה עוסקת בהקמת מבני ציבור חדשים הדרושים למועצה, בהתאם לסדרי העדיפויות ותקציבי המועצה המאושרים, ובהתאם לצרכים ולדרישות של המשתמשים בהם.

המחלקה עוסקת בתחזוקת מבנים השייכים למועצה או נמצאים בשימושה, הכוללים מוסדות חינוך, מוסדות תרבות, מבנים לנוער, ספורט ורווחה.

המחלקה משמשת כגוף מקצועי הנדסי בתחום הבנייה והתשתיות.

 

במסגרת תפקידיה אחראית המחלקה על:

 

"לב השרון הוא אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים במרכז, בהיותו אזור כפרי מובהק בלב המדינה. מ.א לב השרון נושאת עימה את המחויבות לשמר את אופיים המיוחד ומסורתם ארוכת השנים של הישובים בתחומה, לצד אספקה של שירותים מתקדמים לתושביהם. עקרון עבודה דואלי זה נמצא בלב פעילותה של מחלקת ההנדסה, שבתחום אחריותה תחזוקת הקיים לצד יצירת החדש.
מחלקת ההנדסה תפעל לקידום ולביצוע פעילויות הנדסיות בתחום המועצה תחת עקרונות של מקצוענות, איכות, שקיפות, הגינות ושמירה על איכות הסביבה, ובראייה ארוכת טווח על מנת ליצור תשתיות איכותיות ומתאימות לתושבי לב השרון."

 

 

אני מאמין של המחלקה: