במידה וחלון ההדפסה לא נפתח תוך מספר שניות לחץ כאן

תאגיד המים

החברה לטיפול במי קולחין  קלנסאוה לב השרון


דוחות כספיים:

  1. דוח כספי לשנת 2014
  2. דוח כספי לשנת 2013
  3. דוח כספי לשנת 2012

 

החברה לטיפול במי לב השרון בע"מ

 


דוחות כספיים:

  1. דוח כספי מי לב השרון לשנת 2014
  2. דוח כספי מי לב השרון לשנת 2013
  3. דוח כספי מי לב השרון לשנת 2012