טלפון במוקד: 106 / 09-7960200, פקס: 09-7961219, דוא"ל mokdan@lev-hasharon.com
עצור / הפעל אנימציית תמונות הורד את האפליקציה שלנו
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
מועצה אזורית לב השרון
טלפון במוקד:
106 / 09-7960200
פקס:
09-7961219
דוא"ל
mokdan@lev-hasharon.com

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
סוג שם הפרוטוקול קטגוריה תאריך פרוטוקול הקלטות מליאה
פרוטוקול מליאה מס' 0 מליאה 08.06.15 צפייה
פרוטוקול מליאה מס' 0 מליאה 08.06.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 1 מליאה 23.12.12 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 1 מליאה 31.12.07 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 1 מליאה 28.11.18 צפייה האזנה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 2 מליאה 30.01.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 2 מליאה 30.12.07 צפייה
שלא מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 2 מליאה 16.02.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 2 מליאה 02.12.18 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 3 מליאה 21.02.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 3 מליאה 18.01.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 3 מליאה 31.12.18 צפייה האזנה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 4 מליאה 21.02.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 4 מליאה 28.01.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 4 מליאה 17.01.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 5 מליאה 18.03.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 5 מליאה 04.02.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 5 מליאה 30.01.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 6 מליאה 06.05.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 6 מליאה 18.01.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 6 מליאה 30.01.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 7 מליאה 01.07.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 7 מליאה 03.03.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 7 מליאה 30.01.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 8 מליאה 26.08.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 8 מליאה 07.04.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 8 מליאה 04.02.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 9 מליאה 17.10.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 9 מליאה 07.04.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 9 מליאה 11.02.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 10 מליאה 04.11.13 צפייה
פרוטוקול מליאה מס' 10 מליאה 06.05.19 צפייה האזנה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 11 מליאה 04.11.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 11 מליאה 06.07.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 12 מליאה 21.11.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 12 מליאה 30.07.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 12 מליאה 06.05.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 13 מליאה 09.12.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 13 מליאה 30.07.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 13 מליאה 20.05.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 14 מליאה 30.12.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 14 מליאה 01.09.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 14 מליאה 23.05.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 15 מליאה 30.12.13 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 15 מליאה 06.10.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 15 מליאה 03.06.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 16 מליאה 17.02.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 16 מליאה 10.11.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 16 מליאה 01.07.19 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 17 מליאה 07.04.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 17 מליאה 21.11.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 17 מליאה 29.07.19 צפייה
צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 18 מליאה 08.06.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 18 מליאה 30.11.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 18 מליאה 23.09.19 צפייה
שלא מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 19 מליאה 24.06.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 19 מליאה 30.11.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 20 מליאה 24.06.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 20 מליאה 29.12.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 21 מליאה 30.06.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 21 מליאה 29.12.08 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 22 מליאה 30.06.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 22 מליאה 01.02.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 23 מליאה 22.09.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 23 מליאה 23.03.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 24 מליאה 10.11.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 24 מליאה 06.04.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 25 מליאה 04.12.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 25 מליאה 06.04.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 26 מליאה 15.12.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 26 מליאה 06.01.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 27 מליאה 25.12.14 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 27 מליאה 06.07.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 28 מליאה 07.01.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 28 מליאה 26.07.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 29 מליאה 07.01.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 29 מליאה 13.09.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 30 מליאה 08.11.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 30 מליאה 02.02.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 31 מליאה 08.11.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 31 מליאה 16.02.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 32 מליאה 29.11.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 32 מליאה 30.03.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 33 מליאה 14.12.09 צפייה
פרוטוקול מליאה מס' 33 מליאה 08.06.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 33 מליאה 08.06.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 34 מליאה 14.12.09 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 34 מליאה 15.06.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 35 מליאה 04.01.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 35 מליאה 30.06.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 36 מליאה 22.02.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 36 מליאה 30.06.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 37 מליאה 22.02.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 37 מליאה 20.07.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 38 מליאה 14.03.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 38 מליאה 02.09.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 39 מליאה 07.06.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 40 מליאה 27.06.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 40 מליאה 09.11.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 41 מליאה 27.06.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 41 מליאה 21.12.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 42 מליאה 05.07.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 42 מליאה 21.12.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 43 מליאה 28.07.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 43 מליאה 30.12.15 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 44 מליאה 06.09.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 44 מליאה 08.02.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 45 מליאה 24.10.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 45 מליאה 08.02.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 46 מליאה 26.11.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 46 מליאה 18.04.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 47 מליאה 19.12.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 47 מליאה 16.05.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 48 מליאה 26.12.10 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 48 מליאה 26.06.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 49 מליאה 17.01.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 49 מליאה 29.08.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 50 מליאה 07.02.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 50 מליאה 14.09.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 51 מליאה 28.02.11 צפייה
שלא מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 51 מליאה 14.09.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 52 מליאה 31.03.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 52 מליאה 07.11.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 53 מליאה 23.05.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 53 מליאה 19.12.16 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 54 מליאה 04.07.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 54 מליאה 04.01.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 55 מליאה 04.07.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 55 מליאה 15.01.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 56 מליאה 05.09.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 56 מליאה 15.01.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 57 מליאה 26.09.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 57 מליאה 13.02.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 58 מליאה 14.11.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 58 מליאה 13.02.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 59 מליאה 05.12.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 59 מליאה 08.03.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 60 מליאה 26.12.11 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 60 מליאה 03.04.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 60 מליאה 03.04.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 61 מליאה 02.01.12 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 61 מליאה 21.05.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 62 מליאה 15.02.12 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 62 מליאה 20.06.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 63 מליאה 06.05.12 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 63 מליאה 13.09.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 64 מליאה 25.06.12 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 64 מליאה 06.11.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 65 מליאה 04.12.17 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 66 מליאה 01.01.18 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 67 מליאה 08.01.18 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 68 מליאה 05.03.18 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 69 מליאה 26.03.18 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 70 מליאה 13.05.18 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 71 מליאה 18.06.18 צפייה
מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 72 מליאה 30.07.18 צפייה
שלא מן המניין פרוטוקול מליאה מס' 141 מליאה 01.11.10 צפייה