גנות הדר 

מושב גנות הדר

 

אתר: 

מפת המושב: www.mapa.co.il

 

 

 

פרטים כללים

צורת הישוב: יישוב קהילתי – משתייך לאיחוד החקלאי.

נוסד :  בשנת תשי"ד – 1954.

מקור השם: מטעי ההדר הנטועים סביב.

המתיישבים הראשונים: יוצאי ארצות הברית 

מס' תושבים: כ-170 משפחות גרות כעת בגנות הדר. הישוב יגדל בזמן הקרוב עד 200 יחידות דיור.

שטחו:   900 דונם. 

עיסוק התושבים: עבודות חוץ.

 

ועד מקומי 

יו"ר ועד: דודו מצליח

גזבר ועד: עדי קדוסי

חזות היישוב: טלי חן

תרבות: מיכל נאור

חברי ועדת הביקורת: ליבל שמואל, דיאמנט דניאל, פופלינגר אבי

מזכירה: רות ביסמוט.

דוא"לganothadar@gmail.com

טלפון: 09-8621144

פקס: 09-7967731

שעות קבלת קהל: בימים א, ב, ד - בין השעות 09.00-13.00
                               ובימים ג, ה  - בין השעות 16.00-20.00