חינוך

חברי ועדת חינוך תשע"ז
  שם ומשפחה תפקיד טלפון כתובת דוא"ל
מועצה עמיר ריטוב ראש המועצה 050-2255225 Amir.ritov@lev-hasharon.com
מועצה רונית רופא הדרי מנהלת המחלקה לחינוך 053-7286020 rhinuch@ lev-hasharon.com
חבר מליאה ינון עמרם נציג מליאה שער אפרים 052-2520155 kineret2@barak-online.net
חבר מליאה אבי קטרי נציג מליאה צור משה 050-4596944 Katry1@017.net.il
חבר מליאה רוני פלומין נציגת מליאה עין שריד 052-8660386 roni@talkingmedia.co.il
בי"ס שכטרמן אלון זיו יו"ר ועד הורים 052-6006902  alon@naturalint.com
בי"ס אור השרון ברק דוד יו"ר ועד הורים 050-6982888 barakd42@gmail.com
בי"ס לב הפרדס לילך פינקלשטיין יו"ר ועד הורים 052-7024042 lilachf@almog.biz
בי"ס הדר השרון   טלי בוקר יו"ר ועד הורים (בשיתוף) 054-4876351 Tali_boker@yahoo.com
גלית בן ארי יו"ר ועד הורים (בשיתוף) 050-5759971 galitba22@gmail.com
בי"ס בכר רוסו עופר דהן יו"ר ועד הורים 054-7778300 dblaw@zahav.net.il
בי"ס בין ההדרים ארבל דולב יו"ר ועד הורים (בשיתוף) 052-3428035 arbelle@gmail.com
ערן כהן יו"ר ועד הורים (בשיתוף) 054-6644385 eranco69@gmail.com
קריית חינוך דרור ערן רותם יו"ר ועד הורים 054-4405001 eranr52@gmail.com

 


 

 

פרוטוקולים
סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 28.8.17
סיכום ישיבת ועדת חינוך מיום 15.11.16
סיכום ישיבת ועדת חינוך מיום 13.3.16
סיכום ישיבת ועדת חינוך מיום 7/8/16
סיכום מפגש ועדת חינוך מיום 24/1/16 
מפגש ועדת חינוך מיום 19/6/16
פרוטוקול מס'  15 מתאריך 2/03/10
פרוטוקול מס' 15  פעילות גיל תיכון - מדור נוער
פרוטוקול מס' 15 מפקד משתתפים  בתנועות הנוער
פרוטוקול מס' 11מתאריך ה-3/11/09
פרוטוקול מס' 9 מתאריך ה-12/05/09
פרוטוקול מס' 8 מתאריך ה-13/01/09
פרוטוקול מס' 7 מתאריך ה-11/11/08
פרוטוקול מס' 5 מתאריך ה-19/09/08
פרוטוקול מס' 4 מתאריך ה-16/09/08
פרוטוקול מס' 3 מתאריך ה-08/07/08
פרוטוקול מס' 2 מתאריך ה-13/06/08
פרוטוקול מס' 1 מתאריך ה-11/05/08
דרך נוספת להפחתת מספר הילדים בביה"ס הדר השרון
מצגת - שיפוצי קיץ