מוניציפאלית

חבריי הוועדה
רוני שרפי
יצחק יצחק
אלי אטון
רוני פלומין
ארנון מינס
גטה יהודה
מורבר יוסף
אילן דהרי
יאיר משה

 

ועדה מוניציפאלית
פרוטוקול מס' 1 27.1.2015
פרוטוקול מס' 8 14.07.09
פרוטקול ועדה מוניציפאלית 29.08.08