מוניציפאלית

חברי הועדה
רוני שרפי-יו"ר
יצחק יצחק
שאולי בן דוד
אפרים חג'ג'
ארנון מינס
נתן יהודה
רונן חיון
פנסו שבתאי 
מורבר יוסף
אילן דהרי

 

ועדה מוניציפאלית
פרוטוקול מס' 1 27.1.2015
פרוטוקול מס' 8 14.07.09
פרוטקול ועדה מוניציפאלית 29.08.08