משנה לתכנון ובנייה

חברי הוועדה
ריטוב עמיר(יו"ר)
יצחק יצחק - מ"מ
רעם שאול
קובי רייך
רן להב
גלית ברגר
רוני פלומין
ארנון מינס
בכרך אורי
רוני שרפי
סלובודיאנסקי איציק
נתן יהודה
גת יודפת

 

ועדת משנה לתכנון ובנייה
פרוטוקול הוועדה 22.3.16
פרוטוקול הוועדה 22.03.16
פרוטוקול הועדה 17.02.16
פרוטוקול הועדה 04.01.16
פרוטוקול הועדה 13.07.15
פרוטוקול הוועדה 10.05.15
פרוטוקול הוועדה 01.03.15
פרוטוקול הוועדה 17.02.15
 פרוטוקול הוועדה  25.01.15
פרוטוקול הוועדה 30.07.14
פרוטוקול הוועדה 09.04.14
פרוטוקול הוועדה 23.02.14
פרוטוקול הוועדה 29.12.13
פרוטוקול הוועדה 26.11.13
פרוטוקול הוועדה 27.10.13
פרוטוקול הוועדה 16.09.13
פרוטוקול הוועדה 23.07.13
פרוטוקול הוועדה 26.05.13
פרוטוקול הוועדה 19.03.13
פרוטוקול הוועדה 18.11.12
פרוטוקול הוועדה 11.09.12
פרוטוקול הוועדה 31.07.12
פרוטוקול הוועדה 08.07.12
פרוטוקול הוועדה 29.05.12
פרוטוקול הוועדה 11.03.12
פרוטוקול הוועדה 07.02.12
פרוטוקול הוועדה 11.01.11
פרוטוקול הוועדה 26.07.09
פרוטוקול הוועדה 07.06.09
פרוטוקול הוועדה 06.04.09
פרוטוקול הוועדה 18.03.09