משנה לתכנון ובנייה

חברי הוועדה
ריטוב עמיר(יו"ר)
יצחק יצחק
משה רז
קובי רייך
רוני פלומין
יוסי נחמני
רותם דביר
רן להב
רונן סלטון
יהודה גטה
ארנון מינס
רוני שרפי
אמנון בטיה

 

ועדת משנה לתכנון ובנייה
פרוטוקול הוועדה 22.3.16
פרוטוקול הוועדה 22.03.16
פרוטוקול הועדה 17.02.16
פרוטוקול הועדה 04.01.16
פרוטוקול הועדה 13.07.15
פרוטוקול הוועדה 10.05.15
פרוטוקול הוועדה 01.03.15
פרוטוקול הוועדה 17.02.15
 פרוטוקול הוועדה  25.01.15
פרוטוקול הוועדה 30.07.14
פרוטוקול הוועדה 09.04.14
פרוטוקול הוועדה 23.02.14
פרוטוקול הוועדה 29.12.13
פרוטוקול הוועדה 26.11.13
פרוטוקול הוועדה 27.10.13
פרוטוקול הוועדה 16.09.13
פרוטוקול הוועדה 23.07.13
פרוטוקול הוועדה 26.05.13
פרוטוקול הוועדה 19.03.13
פרוטוקול הוועדה 18.11.12
פרוטוקול הוועדה 11.09.12
פרוטוקול הוועדה 31.07.12
פרוטוקול הוועדה 08.07.12
פרוטוקול הוועדה 29.05.12
פרוטוקול הוועדה 11.03.12
פרוטוקול הוועדה 07.02.12
פרוטוקול הוועדה 11.01.11
פרוטוקול הוועדה 26.07.09
פרוטוקול הוועדה 07.06.09
פרוטוקול הוועדה 06.04.09
פרוטוקול הוועדה 18.03.09