איכות הסביבה

חברי הוועדה
פלומין רוני
אלי אטון
דביר רותם
כהן גדעון
נפתלי זר אביב
אבי לייב
רז משה
ינון עמרם

 

ועדת איכות הסביבה
עדכון לגבי פינוי גזם ופסולת גושית 21/05/2017
פרוטוקול מס' 10 18/02/2010
פרוטוקול מס'  9   07/07/2009
פרוטוקול מס'  9  17/02/2009
פרוטוקול מס'  4  18/09/2008
פרוטוקול מס'  3  08/072008
פרוטוקול מס'  2     27/05/2008
פרוטוקול מס'  1     04/04/2008