בטחון

 

ועדת ביטחון
רעם שאול- יו"ר
אורי בכרך
עדי הדר
יואב סבן
חזי מידן
רמי דב
ירון בלנרו
מוטי סעדון
עופר בני דרור
רמי נחשון

 

 

ועדת בטחון

פרוטוקול מס' 5 23/08/16
פרוטוקול מס' 4 29/05/16
פרוטוקול מס' 3 24/05/16
פרוטוקול מס' 2 10/05/16
פרוטוקול מס' 1 1/04/16
פרוטוקול מס' 30 8/11/16
פרוטוקול מס' 5 23/08/16
פרוטוקול מס' 4 29/05/16
פרוטוקול מס' 3 24/05/16
פרוטוקול מס' 2 10/05/16
פרוטוקול מס' 1 01/04/16
סיכום אימון נפת שרון 09/03/2016
ישיבת ועדת מל"ח 23/02/2016
פרוטוקול מס' 29  
פרוטוקול מס' 28 24/05/2016
פרוטוקול מס' 26 09/02/2016
פרוטוקול מס' 25  
פרוטוקול מס' 24 21/10/2015
פרוטוקול מס' 23 16/09/2015
פרוטוקול מס' 21 19/12/2014
פרוטוקול מס' 20 12/11/2014
פרוטוקול מס' 19 07/08/2014
פרוטוקול מס' 18 07/08/2014
פרוטוקול מס' 17 07/08/2014
פרוטוקול מס' 16 07/07/2014
פרוטוקול מס' 13 24/02/2014
פרוטוקול מס' 12 10/12/2013
פרוטוקול מס' 11 07/11/2013
פרוטוקול מס' 10 14/10/2013
פרוטוקול מס'  9  30/09/2013
פרוטוקול מס'  8   09/09/2013
פרוטוקול מס'  4  10/09/2013
פרוטוקול מס'  3  23/04/2013
פרוטוקול מס'  2     21/03/2013
פרוטוקול מס'  1     18/02/2013