חברי הועדה
קובי רייך-יו"ר
נתנאל יהודה
אפרים חג'ג'
רעם שאול
סיון חרמוני