חברי הועדה
קובי רייך-יו"ר
נתן יהודה
גת יודפת
נחמיה חסיד
אפרים חג'ג'