נפגעי טרור

חברי הוועדה
אילן גיא
נחמני יוסי
אלי בן שם
אושיסקין
חג'ג' אבנר
יענקל'ה עטיה