חברי הוועדה
עמיר ריטוב (יו"ר)
יצחק יצחק- מ"מ
מנכ"לית
ראש מטה-גזבר
ירון בלנרו-קב"ט
ראשי מכלולים
עובדי מועצה
וועדת מל"ח
סיכום אירוע- נפילת רקטה במושב משמרת 25/03/19