תחבורה

חברי הוועדה
אילן גיא
רן להב
מקס אלוני
מאיר וייסנר
מוטי סעדון

 

ועדת תחבורה
פרוטוקול 31/03/2016
פרוטוקול  21/05/2013