שימור אתרים

חברי הועדה
ראש מועצה-מ"מ
ארנון מינס
רוני פלומין
עמי חזקיהו
ציון דוד
הרכב עפ"י חוק

 

ועדת שימור אתרים
פרוטוקול ישיבה מס' 2 30/07/2014
פרוטוקול ישיבה מס' 1  28/04/2014