חברה כלכלית

 

חברה כלכלית

פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 70 29/06/2015
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 69 01/12/2014
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 68 25/05/2014
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 67 24/06/2013
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 66 27/12/2012
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 65   29/08/2012
פרוטוקול ישיבת דריקטוריון 64   25/12/2011
 

 

חברי הוועדה

עמיר ריטוב
ארנון מינס
רוני פלומין
פנינה אמויאל
רותם עמוס
יוסי דיין
צורי אמיר
ענת בן שם
זמיר לביא