מעמד האישה

חברי הועדה
מעמד האשה
מרב מגן
אורית בר
איריס ריטוב
יודפת גת
גלית ברגר
רויטל סנה
שושי לוי לוביש
עדנה מלאכי
הדסה רוסו
עדי לשם