נוער וצעירים

חבריי הוועדה
רוני פלומין-יו"ר
גלית ברגר
רן להב
לביא זמיר
רעם שאול
בכרך אורי
דגמי בני
נציגי מושבים
רותם עמוס
מרב מגן- מוסטקי
טל מדר
נוריאל סייג