סמים ואלכוהול

חברי הוועדה
איילת גרוס -יו"ר
ברק שלמה
דביר רותם
אורית בר-רווחה
רונית רופא-חינוך
לירון זרח
קרן אדרי
רותם עמוס
אפי גלבוע