קשרי חוץ

חברי הוועדה
עמיר ריטוב
גבי צפתי
אלי גרציאני
רוני פלומין
מרב אולייניק
שרה סנאס
עליזה מזור
מירי דקל
רוני פרידמן
אורית ברגר
רותם עמוס
לירון גלאם
 
פרוטוקול 04/01/2017
פרוטוקול 02/06/2016
פרוטוקול  17/12/2015
פרוטוקול 01/09/2014