כספים

חברי הוועדה
שלמה ברק-יו"ר
עמיר ריטוב
יצחק יצחק
אלי אטון
אילן גיא
משה דותן
משה ויצמן
חיים עזרא
רוני פלומין

 

 
פרוטוקול תאריך
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 20/12/2015
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 9/11/2014
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 10/10/2014
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 20/10/2013
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 3 22/07/2013
סיכום פגישה 2  07/05/2013