חברי הוועדה
רונן חיון-יו"ר
נתן יהודה
יצחק יצחק
אורית בר
ורדה וולצוביץ
אפרים חג'ג'
ציפי נחשון