מלגות

חברי הוועדה
יצחק יצחק
רוני שרפי
שוקה כרמלי
אורית בר
ד"ר אירית שדה