חברי הועדה
סגן ראש מועצה
מנכ"ל
גזבר
מנהל כ"א
נציג ו. עובדים
יועמ"ש
נציג ציבור-משה דותן