דוחות כספיים

שם הדוח
 
לצפייה בתמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 לחצו כאן >>
לצפייה בדוח כספי 2018 מבוקר לחצו כאן >>
לצפייה בדוח הרבעוני לשנת 2015 של המועצה האזורית לב השרון לחצו כאן >>
לצפייה בדוח כספי שנתי מבוקר (הדוח הכספי ליום 31 בדצמבר 2014 במועצה אזורית לב השרון) לחצו כאן >>