מייל:  [email protected]
כתובת למשלוח דואר: מועצה אזורית לב השרון דואר תל מונד 4060000
מוקד המועצה: 09-7960200

לבירורים בנושא דו"חות בהליכי גביה יש לפנות לטל' 077-9033240, או לפקס מס' 077-9033241

שעות פעילות:

 

להלן שינויים בשעות קבלת קהל במחלקת החניה במהלך תקופת הלחימה :
מענה טלפוני : בימים א' – ה' בין השעות 09:00 – 12:00
קבלת קהל : בימים א' ו- ד' בין השעות 09:00 – 12:00

לאחר שעות הפעילות ניתן לקבל מענה טלפוני בחברת הגביה מיתר, בטל' 077-9033240

מענה טלפוני: ימים א'-ה' בין השעות 09:00-12:00 בלבד.
קבלת קהל: בימים א' – ה' בין השעות 08:30 – 12:00 בלבד
מייל - [email protected]
טלפון – 09-7960200
 
בעלי כלבים: כל שינוי שחל בנוגע לאחזקת הכלב (החלפת בעלים, פטירה וכו') יש להודיע במייל/ טלפונית, עירית גז 09-7960225[email protected]
 
הסבת דו"חות :
יש לשלוח בקשה להסבה תכתובת הדוא"ל [email protected]  
 
 1. כותרת הדוא"ל תהיה בנויה באופן הבא - בקשת הסבה לדוח XXXXXXX מיום DD/MM/YYYY תאריך קובע DD/MM/YYYY
   
 2. יש להעביר בקשה אחת בלבד להסבה בכל דוא"ל. במידה ותוגש יותר מבקשה אחת להסבה במייל, הבקשות לא יטופלו.
   
 3. יש לצרף את המסמכים הבאים :
  א. תצהיר חתום ע"י עו"ד / קצין בטיחות
  ב. פרטים אישיים וכתובת המוסב.
  ג. חוזה שכירות
  ד. צילום רישיון רכב