שם ומשפחה תפקיד טלפון פקס טלפון נייד דואר אלקטרוני
פנינה אמויאל משה מנכ"לית המועצה 09-7960232 - 050-9026998 info@lev-hasharon.com
שרי שוחט עוזרת מנכ"ל 09-7960253     mankal@lev-hasharon.com
עירית גז מזכירת הלשכה 09-7960253 073-3853283 - irit@lev-hasharon.com