פנינה אמויאל משה
מנכ"לית ודוברת המועצה
09-7960232
סיון שריפי כרז
עוזרת מנכ"לית
09-7960253