קצינות ביקור סדיר (קב"ס)

 

חדווה שולץ
קצינת ביקור סדיר
09-7960235
נופר זמיר
קצינת ביקור סדיר
09-7960256
רעיה אטיה
קצינת ביקור סדיר
073-2521534

 

קבלת קהל: בתאום טלפוני.

 

הקב"סיות אחראיות לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה מגן ועד סיום כתה י"ב.

תפקידן לוודא נוכחות סדירה בבתי הספר,  לאתר תלמידים נושרים או בסכנת נשירה ולפעול למניעת נשירתם ממערכת החינוך.

קצינות  הביקור הסדיר פועלות להטמיע, ברמת הקהילה ובתי הספר את המסר: כל תלמיד יכול!

ניתן לפנות לקצינות הביקור הסדיר באמצעות היועצות בבתי הספר או ישירות.


תלמידים הנמצאים בתקופת  מחלה ממושכת זכאים לנוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך. מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל בנושא.

יש להיכנס לקישור המצורף -  "חוזר מנכ"ל למתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך"