קצינות ביקור סדיר (קב"ס)

 

חדוה שולץ

טלפון: 09-7960235

דואל: kabas@lev-hasharon.com

 

נופר זמיר

טלפון: 09-7960235

דואל: kabas1@lev-hasharon.com

קבלת קהל: בתאום טלפוני

 

 

הקב"סיות אחראיות לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה מגן ועד סיום כתה י"ב.

תפקידן לוודא נוכחות סדירה בבתי הספר,  לאתר תלמידים נושרים או בסכנת נשירה ולפעול למניעת נשירתם ממערכת החינוך.

קצינות  הביקור הסדיר פועלות להטמיע, ברמת הקהילה ובתי הספר את המסר: כל תלמיד יכול!

ניתן לפנות לקצינות הביקור הסדיר באמצעות היועצות בבתי הספר או ישירות.


תלמידים הנמצאים בתקופת  מחלה ממושכת זכאים לנוהל מתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך. מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל בנושא.

יש להיכנס לקישור המצורף -  "חוזר מנכ"ל למתן תמיכה לימודית לתלמידים חולים בבתיהם באמצעות ספק משרד החינוך"