סיגל אדמתי
מנהלת יחידת ספורט

הספורט הינו מכשיר חינוכי רב עצמה המקנה ערכים, משמעת, התמדה ושאיפה למצוינות.

יחידת הספורט פועלת להשרשת הספורט כדרך חיים ותפיסת עולם ולקידום אורח חיים בריא.

הפעילויות שנעשות לשם קידום הספורט והבריאות במועצה:

 1. במוסדות החינוך:

 • חטיבה צעירה עד כיתה ב': "בי"ס רוקד" – לימוד ריקודי עם 
 • כיתות ג': יום ספורט 
 • כיתות ד': "צעדה בלב" – צעדה בשבילי דרך הלב
 • כיתות ד'-ו': "צעדה בלב"
 • כיתות ה': לימוד שחיה 
 • כיתות ה'-ו': טורנירים בין בתי הספר
 • כיתות גן–ט': בדיקת שיניים והדרכה להיגיינת הפה.

2. בקהילה:

 • מרוץ חצי מרתון השרון.
 • סובב אופניים ניווט למשפחות
 • יום ההליכה העולמי
 • חוגי ספורט המופעלים במרכזי החוגים של המועצה.