חברי ועדת חינוך – מועצה אזורית לב השרון

שם נציג מליאת המועצה

 

מושב

טלפון

כתובת דוא"ל

עמיר ריטוב

ראש המועצה

ויו"ר ועדת חינוך

חרות

050-2255225

[email protected]

יצחק יצחק

סגן ראש המועצה

כפר יעבץ

050-5544454

[email protected]

רונית רופא הדרי

מנהלת המחלקה לחינוך

שער אפרים

053-7286020

[email protected]

גלית ברגר

נציגת מליאה

כפר הס

050-4621483

[email protected]

רונן חיון

נציג מליאה

ניצני עוז

052-4442528

[email protected]

רוני פלומין - פורמן

נציגת מליאה

עין שריד

052-8660386

[email protected]

לביא זמיר

נציג מליאה

יעף

050-7701157

[email protected]

איתי אנגלברג

נציג בי"ס שכטרמן

עזריאל

050-3009509

[email protected]

ברק דוד

נציג בי"ס אור השרון

תנובות

050-6982888

[email protected]

לילך פינקשלטיין

ורד שנייר

נציגת בי"ס לב הפרדס

נציגת בי"ס לב הפרדס

נורדיה

שער אפריים

052-7024042

052-3552767

[email protected]

[email protected]

 

אוהד ליברובסקי

נציג בי"ס הדר השרון

משמרת

052-8985194

[email protected]

דנה מצר

חלי גרנטשטיין

נציגת ב"ס בכר רוסו

נציגת בי"ס בכר רוסו

צור משה

צור משה

052-6636740

052-6912433

[email protected]

[email protected]

עופר נקש

נועה קזמיר

נציג בי"ס בין ההדרים

נציגת בי"ס בין ההדרים

עין ורד

כפר הס

054-4488563

054-4273429

 

[email protected]

[email protected]

אמיר גליק

נציג קריית חינוך דרור

משמרת

052-6053413

 

[email protected]

 

רחל סמאט

נציג בי"ס שירת הלב

כפר סבא

054-4872450

[email protected]

 

 
 

 יו"ר ועדי הורים – מועצה אזורית לב השרון תשפ"ג

שם ביה"ס

שם ועד ההורים

טלפון

כתובת דוא"ל

בי"ס שכטרמן

איתי אנגלברג 

050-3009509

[email protected]

בי"ס אור השרון

ברק דוד

050-6982888

[email protected]

בי"ס לב הפרדס

לילך פינקלשטיין

 

 

ורד שיינר

052-7024042

 

 

052-3552767

 

[email protected]

 

 

[email protected]

 

בי"ס הדר השרון

 

ליברובסקי אוהד

052-8985194

[email protected]

בי"ס בכר רוסו

דנה מצר

חלי גרנטשטיין

052-6636740

052-6912433

[email protected]

[email protected]

בי"ס בין ההדרים

עופר נקש

נועה קזמיר

054-4488563

054-4273429

 

[email protected]

[email protected]

קריית חינוך דרור

אמיר גליק

052-6053413

[email protected]

 

בי"ס שירת הלב

רחל סמאט

054-4872450

[email protected]

 

 
 
 

 

 לחוזר מנכ"ל  משרד החינוך להורים וועדי הורים" לחץ כאן