הנהגת הורים

חברי ועדת חינוך – מועצה אזורית לב השרון תשע"ח

 

נציגי מליאת המועצה בוועדת חינוך
שם נציג מליאת המועצה מושב טלפון כתובת דוא"ל
עמרם ינון שער אפרים 052-2520755 kineret2@barak-online.net
קטרי אבי צור משה 050-4596944 katry1@017.net.il
פלומין רוני עין שריד 052-8660386 roni@talkingmedia.co.il

 

שם ביה"ס   יו"ר  ועד ההורים מושב טלפון כתובת דוא"ל
בי"ס שכטרמן זיו אלון   עזריאל 052-6006902  alon@naturalint.com
אושרי שדה   עזריאל 050-2611182
בי"ס אור השרון ברק דוד תנובות 050-6982888 barakd42@gmail.com
בי"ס לב הפרדס לילך פינקלשטיין נורדיה 052-7024042 lilachf@almog.biz
בי"ס הדר השרון   ליברובסקי אוהד משמרת 052-8985194 Ohad@librowski-yo.co.il
בי"ס בכר רוסו טל מדר גאולים 050-6313262 Talmadar82@gmail.com
בי"ס בין ההדרים   ארבל דולב עין שריד 052-3428035 arbelle@gmail.com 
קריית חינוך דרור עופר פביאן צור משה 054-7774222 offer@fabianation.com
בי"ס לחינוך מיוחד חגי פרידמן כפר סבא 054-2389423 hagi@barnhoam.co.il

 

חברי מליאה:

ינון עמרם – 052-2520755

אבי קטרי – 050-4596944

רוני פלומין – 052-8660386

 

 

 לחוזר מנכ"ל  משרד החינוך להורים וועדי הורים" לחץ כאן