חברי ועדת חינוך – מועצה אזורית לב השרון

חברי הוועדה 2019

עמיר ריטוב- יו"ר
יצחק יצחק
רוני פלומין
רונן חיון
לביא זמיר
נציגי ועדי הורים
גלית ברגר

 יו"ר ועדי הורים – מועצה אזורית לב השרון תשפ"א

יו"ר ועדי הורים תשפ"א

שם ביה"ס

שם ועד ההורים

טלפון

כתובת דוא"ל

בי"ס שכטרמן

זיו אלון

052-6006902

alon@naturalint.com

בי"ס אור השרון

ברק דוד

050-6982888

barakd42@gmail.com

בי"ס לב הפרדס

לילך פינקלשטיין

ורד שיינר

052-7024042

052-3552767

lilachf@almog.biz

veredKadmon@gmail.com

בי"ס הדר השרון

ליברובסקי אוהד

052-8985194

Ohad@librowski-yo.co.il

בי"ס בכר רוסו

טל מדר

050-6313262

Talmadar82@gmail.com

בי"ס בין ההדרים

הגר ארובס

עופר הקש

054-5425112

054-4488563

hagar.mazor@gmail.com

OFERNAK@gmail.com

קריית חינוך דרור

מיקי בן בסט

054-6678068

benbasat@techntrade.com

בי"ס שירת הלב

יעל יוספברג

0546717024

yaelj@zahav.net.il

 

 

 לחוזר מנכ"ל  משרד החינוך להורים וועדי הורים" לחץ כאן