חברי ועדת חינוך – מועצה אזורית לב השרון

שם נציג מליאת המועצה

 

טלפון

כתובת דוא"ל

עמיר ריטוב

ראש המועצה

ויו"ר ועדת חינוך

050-2255225

[email protected]

יצחק יצחק

סגן ראש המועצה

050-5544454

[email protected]

רונית רופא הדרי

מנהלת המחלקה לחינוך

053-7286020

[email protected]

גלית ברגר

נציגת מליאה

050-4621483

[email protected]

רונן חיון

נציג מליאה

052-4442528

[email protected]

רוני פלומין - פורמן

נציגת מליאה

052-8660386

[email protected]

לביא זמיר

נציג מליאה

050-7701157

[email protected]

עדי הדר

נציג בי"ס שכטרמן

052-5794460

[email protected]

ברק דוד

נציג בי"ס אור השרון

050-6982888

[email protected]

לילך פינקשלטיין

ורד שנייר

נציגות בי"ס לב הפרדס

052-7024042

052-3552767

[email protected]

[email protected]

אוהד ליברובסקי

נציג בי"ס הדר השרון

052-8985194

[email protected]

טל מדר

נציגת בי"ס בכר רוסו

050-6313262

[email protected]

הגר ארובס

עופר הקש

נציגי בי"ס בין ההדרים

054-5425112

054-4488563

[email protected]

[email protected]

אמיר גליק

נציג קריית חינוך דרור

052-6053413

[email protected]

יעל יוספברג

נציג בי"ס שירת הלב

054-6717024

[email protected]

 

 יו"ר ועדי הורים – מועצה אזורית לב השרון תשפ"ב

שם ביה"ס

שם ועד ההורים

טלפון

כתובת דוא"ל

בי"ס שכטרמן

עדי הדר

52-579-44600

[email protected]

בי"ס אור השרון

ברק דוד

050-6982888

[email protected]

בי"ס לב הפרדס

לילך פינקלשטיין

ורד שיינר

052-7024042

052-3552767

[email protected]

[email protected]

בי"ס הדר השרון

ליברובסקי אוהד

052-8985194

[email protected]

בי"ס בכר רוסו

טל מדר

050-6313262

[email protected]

בי"ס בין ההדרים

הגר ארובס

עופר הקש

054-5425112

054-4488563

[email protected]

[email protected]

קריית חינוך דרור

אמיר גליק

052-6053413

[email protected]

בי"ס שירת הלב

יעל יוספברג

0546717024

[email protected]

 
 

 

 לחוזר מנכ"ל  משרד החינוך להורים וועדי הורים" לחץ כאן