"כנפיים" – בית ספר לפיתוח מנהיגות

פיתוח והצמחת מנהיגות חיובית הכרחיים לעיצוב עתיד מיטבי לכן הקמנו את בית ספר למנהיגות "כנפיים" העוסק בהטמעת המנהיגות בכל תחומי החיים. במסגרת זו ילדים, נוער ובעלי תפקידים לוקחים חלק בתהליך אזורי ונחשפים למגוון תפישות, רעיונות, מודלים וסגנונות המרחיבים את אפיקי החשיבה. בבי"ס למנהיגות "כנפיים" אנו מפתחים ומכשירים את התלמידים והצוותים החינוכיים להוביל ולהשפיע וכן לפתח מנהיגות בקרב תלמידים וצוותים נוספים.  

תהליך פיתוח המנהיגות מתקיים באמצעות מגוון תכניות בהובלת מחלקות החינוך, הנוער והחינוך המשלים ובשיתוף בתי הספר.

תכנית קרב 

פעולות העשרה בנושאים שונים בבתי הספר, במסגרת יום הלימודים. חשיפה זו להעשרה כה מגוונת מאפשרת לילדים להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים בפריסה רחבה של תחומים, כדוגמת אמנות פלסטית, טבע וסביבה, תיאטרון ודרמה, מחול ותנועה, מוסיקה, פיתוח חשיבה, מדע וטכנולוגיה, מחשבים, אוריינות, חברה ותרבות, צילום ותקשורת ועוד.

נושאי הפעולות בכל בי"ס נקבעים ע"י ועדת היגוי בית ספרית הכוללת את נציגי ההורים.

התכנית במימון המועצה וההורים בסיוע משרד החינוך.

מרכז "זהות" לב השרון 

מרכז זהות לב השרון הינו  אחד מ-70 מרכזים הפועלים בכל רחבי הארץ ומצוי בפיקוח משרד החינוך.  צוות המרכז מונה 4 בנות שרות לאומי  ומנחה.

צוות המרכז בונה מעריכי פעילות חווייתיים ומקוריים המועברים בבתי הספר בזיקה לנושאי מפתח הלב. בין מטרות המרכז: חיזוק ערכים חברתיים אצל התלמידים כגון: ערכי הנתינה, החסד, החברות. העמקת הידע בנושא מורשת ישראל, סמלים ומנהגים.

חיזוק המכנה המשותף  בעם ויצירת גשר בין חלקיו השונים.

תכנית "סל תרבות" 

סל תרבות הוא תכנית חינוכית לצפייה מושכלת של תלמידים באמנות כחלק ממערכת הלימודים. התוכנית מפגישה את התלמידים עם שישה תחומים: אמנות פלסטית, מוסיקה, מחול, ספרות, קולנוע ותיאטרון. התכנית מופעלת בשיתוף סל תרבות ארצי.

מטרתה היא להכשיר את התלמידים כשוחרי אמנות איכותית בחייהם הבוגרים. התכנית משולבת במערכת החינוך הפורמאלי מגני הילדים ועד כיתות יב' ובנויה כתוכנית מתפתחת והדרגתית לאורך שנות הלימודים.

תכנית מצוינות

תכנית חינוכית ייחודית בשיתוף במרכז הישראלי למצוינות, הנותנת מענה לתלמידים המצטיינים במתמטיקה ובמדעים, ויוצרת תרבות של מצוינות בית-ספרית. התוכנית מיועדת למוכשרים שבתלמידים, בעלי פוטנציאל לימודי גבוה ומוטיבציה גבוהה להצלחה. התוכנית פועלת בבתי ספר היסודיים, בכיתות ד-ו

התוכנית במימון מלא של המועצה.

תכנית מצויינות

פר"ח (בשיתוף מחלקת הרווחה)

פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית, טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג.

הפרויקט מופעל בבתי הספר "אור השרון" ו"שכטרמן". הסטודנטים זוכים להגדלת המלגה על ידי המועצה.