פקיד יערות רשותי

אודות

פקיד היערות הרשותי, הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים.

בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל. עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 -- תיקון 89 לחוק התכנון והבניה-- נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר רשויות בארץ וביניהן מ.א. לב השרון.

הימצאות פקיד יערות במועצה מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר.

לגבי בקשות כריתת/העתקת עצים לא במסגרת היתר בניה או יזם/קבלן אשר מעוניין להגיש תכניות להיתר בניה ונדרש ממנו אישור פקיד היערות הרשותי, נא למשרדי מועצה אזורית לב השרון, פקיד יערות רשותי.

לצפייה בנוהל משרד החקלאות לכריתה או העתקה יש ללחוץ כאן.

 

יצירת קשר

מר ציון דוד מנהל היחידה לאיכות הסביבה ופקיד יערות רשותי

ציון דוד
מנהל היחידה לאיכות הסביבה

"הגשת ערר תוגש למשרד החקלאות למר ברקאי ארז – פקיד יערות ארצי באמצעות:
פקס: 03-9485264, דוא''ל: [email protected] ,[email protected] ולשלוח עותק לציון דוד".

להורדת טבלת רשיונות כריתה/העתקה לחץ כאן

לתשלום אגרת כריתה/העתקה לחץ כאן 

 

פנינה אמויאל-משה
מנכ"לית המועצה ודוברת
ציון דוד
מנהל היחידה לאיכות הסביבה
אדריכל אילן בר
מהנדס הרשות
מיטל דרורי
מ"מ מנהלת הוועדה
סמדר דוד
מידענית
קרול טלפוס
תמר עמית
דר' ארז ברקאי
 

קבצים להורדה

  1. מידע לאזרח בנושא כריתה והעתקת עצים
  2. חשיבות העצים
  3. טופס כריתה
  4. טופס עירעור להחלטת כריתה
  5. מחשבון לחישוב ערכו של עץ
  6. רשימת מומחים לסקר עצים
  7. טופס בקשה לרשיון כריתה/העתקה
  8. עדכון תעריפי אגרות לשנת 2019