מנהלת המחלקה: אורית בר

טלפון: 09-7960240 

מזכירת המחלקה: אופירה קופץ

טלפון:  09-7960205 

פקס:09-7964533 

דוא"לofira@lev-hasharon.com

דף קשר פנימי המחלקה לשירותי רווחה וקהילה

שם העובד/ת

תפקיד

טלפון

כתובת מייל

אורית בר

מנהלת המחלקה

7960240

oritbar@lev-hasharon.com

ורדה וולצוביץ

ראש צוות, מרכזת חוק סיעוד, עו"ס בני-דרור (קשישים), פקידת סעד לחוק החוסים

7960250

varda@lev-hasharon.com

אופירה קופץ

מזכירת מחלקה, מזכירת תחנה אזורית לטיפול זוגי ומשפחתי

7960205

ofira@lev-hasharon.com

אילנית בבאי

עובדת זכאות

7960271

ilanitb@lev-hasharon.com

נילי פרידמן

עו"ס עין ורד, מנהלת מרכז הורים מתבגרים

7960247

nili@lev-hasharon.com

אילנה נחום

מנהלת התחנה האזורית לטיפול זוגי ומשפחתי, פקידת סעד לסדרי דין

7960243

eilana@lev-hasharon.com

כלנית צוברי

עו"ס תנובות, פקידת סעד

לחוק נוער, מדריכת סטודנטים

7960257

kalanit@lev-hasharon.com

יעלי אלישע

עו"ס עזריאל, יע"ף וינוב, פקידת סעד לחוקי הגנה על חוסים

7960249

yaeli@lev-hasharon.com

שני מאיה קורשטיין

עו"ס גאולים, נורדיה וגנות הדר, רכזת צרכים מיוחדים, מדריכת סטודנטים

7960242

inbal@lev-hasharon.com

גילי פיינרמן

עו"ס עין-שריד וניצני-עוז,מרכזת תכניות עם הפנים לקהילה, רפרנטית לנושא אלמ"ב

7960244

gili@lev-hasharon.com

אורית שלום

עו"ס שער-אפרים, מרכזת מועדונית שער-אפרים, פקידת סעד לסדרי דין

7960265

orits@lev-hasharon.com

איריס הלפר

עו"ס נוער, צעירים וצעירות, מדריכת סטודנטים

7960239

irish@lev-hasharon.com

נדב כ"ץ

עו"ס התמכרויות נוער+ מבוגרים

7960248

nadav@lev-hasharon.com

ליאת אלישע

עו"ס צור-משה וכפר יעבץ

7960245

liat@lev-hasharon.com

הדסה רוסו

רכזת גמלאים

7960246

hadasa@lev-hasharon.com

אסף משיח

עו"ס פורת, עו"ס בני דרור, עו"ס להב"ה  (נוער)

7960268

asafm@lev-hasharon.com

עדי לשם

עו"ס, מרכז נושא עבודה קהילתית, הדרכת סטודנטים

7960267

adil@lev-hasharon.com

אתי גרינברג

עו"ס חירות, רכזת היחידה לשלום הזקן ומשפחתו

7960266

etig@lev-hasharon.com

מרב מגן

מרכזת היחידה להתנדבות 

0585551449

merav@lev-hasharon.com

ליהיא מידן

עו"ס ית"ד, צעירות וצעירים בסיכון

7960272

lihi@lev-hasharon.com

טלי לוי

עו"ס כפר הס, משמרת ושער אפרים

7960280

tali@lev-hasharon.com