מנהלת המחלקה: אורית בר

טלפון: 09-7960240 

מזכירת המחלקה: אופירה קופץ

טלפון:  09-7960205 

פקס:09-7964533 

דוא"ל[email protected]

שם העובד/ת

תפקיד

טלפון

כתובת מייל

אורית בר

מנהלת המחלקה

7960240

[email protected]

כלנית צוברי

ראש צוות, עו"ס לחוק נוער

7960257

[email protected]

אופירה קופץ

מזכירת מחלקה, מזכירת תחנה אזורית לטיפול זוגי ומשפחתי

7960205

[email protected]

אילנית בבאי

עובדת זכאות

7960271

[email protected]

נילי פרידמן

עו"ס עין ורד,

מנהלת מרכז הורים מתבגרים

7960247

[email protected]

אילנה נחום

מנהלת התחנה האזורית לטיפול זוגי ומשפחתי, פקידת סעד לסדרי דין

7960243

[email protected]

יעלי אלישע

עו"ס עזריאל וינוב

פקידת סעד לחוק הגנה על חוסים

7960249

[email protected]

ענבל לוי בציר

עו"ס צור-משה ובני דרור, רכזת תחום צרכים מיוחדים, עו"ס לחוקי המוגבלויות

7960245

[email protected]

גילי פיינרמן

עו"ס עין-שריד וניצני-עוז,

מרכזת תכניות עם הפנים לקהילה, רפרנטית לנושא אלמ"ב

7960244

[email protected]

אורית שלום

עו"ס שער-אפרים

מרכזת מועדונית שער-אפרים, פקידת סעד לסדרי דין

7960265

[email protected]

איריס הלפר

עו"ס נוער, צעירים וצעירות

7960239

[email protected]

רותם שרים

 

 

עו"ס נורדיה וגנות הדר,
עו"ס התמכרויות מבוגרים

7960248

[email protected]

 

מאיה קורנשטיין

עו"ס גאולים, תנובות

7960242

[email protected]

נועה בנגלס

ראש מדור אזרחים ותיקים

7960282

[email protected]

ליה נירגד

עו"ס פורת, מרכזת היחידה לשלום הזקן ומשפחתו

7960268

[email protected]

הילה הלוי  

עו"ס – מרכזת תחום עבודה קהילתית

7960267

[email protected]

אתי גרינברג

עו"ס חרות, מרכזת היחידה לשלום הזקן ומשפחתו

7960266

[email protected]

מירב מגן

מרכזת היחידה להתנדבות 

058-5551449

[email protected]

ליהיא מידן

עו"ס ית"ד צעירות וצעירים בסיכון

7960272

[email protected]

טלי לוי

עו"ס כפר-הס, משמרת ושער אפרים

7960280

[email protected]

ליטל זק

עו"ס להב"ה, עו"ס התמכרויות נוער

7960274

[email protected]

מרב מאור

רכזת תעסוקה – תוכנית יתד

054-3990694

[email protected]

עטרה זוורלינג

עו"ס תנובות, כפר יעבץ ויע"ף

7960246

[email protected]

ורדה וולצוביץ

עו"ס לחוק הגנה על חוסים

09-7960205

[email protected]