פרטי יצירת קשר

אורית בר
מנהלת המחלקה

כלנית צוברי
ראש צוות, עו"ס לחוק נוער

אופירה קופץ'
מזכירת מחלקה, מזכירת תחנה אזורית לטיפול זוגי ומשפחתי

אילנית בבאי
עובדת זכאות

נילי פרידמן
עו"ס עין ורד, מנהלת מרכז הורים מתבגרים

אילנה נחום
מנהלת התחנה האזורית לטיפול זוגי ומשפחתי, פקידת סעד לסדרי דין

יעלי אלישע
עו"ס עזריאל וינוב פקידת סעד לחוק הגנה על חוסים

ענבל לוי בציר
עו"ס צור-משה ובני דרור, רכזת תחום צרכים מיוחדים, עו"ס לחוקי המוגבלויות

גילי פיינרמן
עו"ס עין-שריד וניצני-עוז, מרכזת תכניות עם הפנים לקהילה, רפרנטית לנושא אלמ"ב

איריס הלפר
עו"ס נוער, צעירים וצעירות

רותם שרים
עו"ס נורדיה וגנות הדר, עו"ס התמכרויות מבוגרים

מאיה קורנשטיין
פקידת סעד לחוק נוער, עו"ס גאולים

עטרה זוורלינג
עו"ס תנובות, כפר יעבץ ויע"ף

סיגלית גז
עו"ס פורת 1-70, מרכזת היחידה לשלום הזקן ומשפחתו

הילה הלוי
עו"ס – מרכזת תחום עבודה קהילתית

אתי גרינברג
עו"ס חרות, מרכזת תחום זיקנה לשלום הזקן ומשפחתו

מירב מגן
מרכזת היחידה להתנדבות

ליהיא מידן
עו"ס ית"ד צעירות וצעירים בסיכון, עו"ס להט"ב

טלי לוי
עו"ס שער אפרים, עו"ס פקידת סעד לסדרי דין, מרכזת מועדונית שער אפריים כפר-הס

ליטל זק
עו"ס להב"ה, עו"ס התמכרויות נוער

אילנה בן דוד
מקדמת תעסוקה - תוכנית יתד

דנית הראל
עו"ס פורת 71 ומעלה, עו"ס משמרת, כפר הס

ורדה וולצוביץ
עו"ס לחוק הגנה על חוסים

נועה בנגלס יבין
ראש מדור אזרחים ותיקים

היחידה להתנדבות

מרב מגן מוסטקי
מנהלת יחידת התנדבות