במחלקה, פועלת יחידה לטיפול בנפגעי סמים ואלכוהול. אוכלוסיית היעד:

  1. נוער וצעירים.
  2. בוגרים (מעל גיל 18) ומשפחותיהם.

הפונה ליחידה מתקבל בדיסקרטיות והאינפורמציה לגביו חסויה. הפונה עובר תהליך אבחון, הנותן אינדיקציה לגבי סוג ההתמכרויות שלו, הכוחות העומדים לרשותו והבעיות העיקריות הדורשות טיפול. במשותף עם הפונה נבנית תכנית טיפול אישית, ייחודית המתאימה לצרכיו.  על פי צורך מתבצעת הפנייה לשירותי טיפול בקהילה.

פניה מוקדמת עשויה למנוע הידרדרות למצבי סיכון וסכנה.

לקבלת טיפול יש לפנות לעו"ס התמכרויות רותם שרים במחלקת הרווחה.
טל. 09-7960248
מייל. [email protected]