בעלי תפקידים

שרי שוחט
מנהלת הפיקוח והיחידה לרישוי וקידום עסקים
אלמו אייששים
פקח רישוי עסקים
חן אלקלעי
תברואן הרשות
החל מיום 1.4.23 אגרת רישוי עסקים תעמוד על 351 ₪.