שרי שוחט
מנהלת יחידת רישוי עסקים פיקוח וחניה
קבלת קהל: יום ה' 09:00-11:00 (מעבר לכך יש לתאם מראש)
09-7960270